Vestlandet Nord – Oppsummering vinter 2012

Våre medlemmer har oppnådd totalt femten premieringer fordelt på syv hunder i løpet av vinteren. Disse fordeles som følger innen de ulike klassene:

UK
Det gror godt blant våre unghunder. Fem hunder har totalt fått ti premieringer.
Av ukjente grunner ble ikke hele rapporten fra DK-en tatt med i Årbok 2011. Under et utelatt avsnitt – “Kommende stjerner” – var tre av disse unghundene tatt med. Flere andre er på gang, så vi går høsten i møte med spenning og forventninger.

Jutevatnets Hijack NO50434/10 (Pimens Arrow – NJCH Jutevatnets Pernille) leder årets Pointer Cup Unghund etter at vintersesongen er over med totalt 12 poeng. Denne ledelsen har han oppnådd gjennom 2 x 1 UK, og 3 x 2 UK. Den stolte eier og fører er Jan Rune Dahl. Hijack har passert to år når dette skrives, så til høsten blir det deltakelse i AK – og kanskje VK?

Jutevatnets Hijack – leder av årets Pointer Cup Unghund

Lytingfjellets Geo NO56999/10 (Rushlight Asco – Lytingfjellets E E Tøffa) oppnådde 1 UK på Gaularfjellprøven. Eier og fører er Rune Olsbø. Geo har høstsesongen foran seg i UK. Med tanke på det gode miljøet som bygges opp i den søndre delen av vårt distrikt, forventes ytterligere premieringer både av denne og andre pointere som er hjemmehørende der.

Jutevatnets Katla NO50435/10 (Pimens Arrow – NJCH Jutevatnets Pernille) ble tildelt en 1 UK på Dovrefjellprøven i midten av april. Eiere er Ståle Lingaas og Ole Frøland. Sistnevnte både oppdretter og fører.
Som for sin helbror Hijack, blir det opp en klasse eller to til høsten.

Eraaks Eris NO56322/10 (NSINTJCHSUCH Bjørklunds K Cito – Eraaks N-Lola) fikk en velfortjent 1 UK på Storlidalprøven. Eier og fører er Lars Norderhus. Eris går også opp i høyere klasser til høsten.

Jutevatnets Mara NO49280/11 (NSJCH Håkerløkkens Straight Flush – NJCH Jutevatnets Pernille) fikk 2 x 2 UK på Storlidalprøven. Mara er født 14.7.2011, så de som klarer det, kan regne ut alderen for denne meget lovende unghunden. Eier og fører er Leif Jan Sørli. Mara er resultatet av en inseminering med den for lengst avdøde Håkerløkkens Straight Flush.

AK
I denne klassen har vi bare en hund med premieringer, men den har desto flere. Maifjellets Irja NO15529/07 (Bjønroas Pavlov – Maifjellets Rita) har oppnådd 4 x 2 AK i løpet av vinteren. Eiere er Sturla og Leiv-Jonny Veum, med sistnevnte som fører. Irja har 1 AK fra tidligere, men på grunn av eiernes prioriteringer, stilles hun fortsatt i AK. Hennes strålende 1 AK-kritikk kan leses på nettet. Irjas resultater gleder ikke minst oppdretter av Bjønroas Pavlov, vår nestor i klubben, og fortsatt blant våre aller mest interesserte medlemmer – Rolf Bjørnarheim.

VK
Hammerpoints Ao Belle 13433/07 (Eraaks Odin – Karacanis Alfa) har blitt stilt lite på prøver tidligere. På den første Ørskogfjellprøven i vinter stilte hun for første gang i VK med resultatet 1 VK m/CK. Eier er Line Alvestad Mikalsen. Belle ble ført av Lines bedre halvdel Audun Mikalsen. Belle venter valper etter NUCH Starbuck av Vor-Point i begynnelsen av mai.

Det foregår et generasjonsskifte vårt distrikt. Mange lovende unghunder er som nevnt på vei, andre tar steget opp til AK/VK. – Nok en gang; vi går høsten i møte med store forventninger og håp.

Til slutt: De hjerteligste gratulasjoner til alle eiere, førere og oppdrettere!

Total
0
Shares

Siste kommentarer