Referat telefonmøte 22.03.12

Referat fra telefonmøte torsdag 22.3.2012 kl 18.30 – 20.00 (Dokumentet kan også lastes ned her)
NPKs avlsråd

Deltagere: Bjørn Plassgaard, Thomas Engh, Marianne Steenland

1. Referat fra siste møte
Thomas har ikke fått innkalling med saklista pga mail-problemer, sendt ved møtets start.
Referatet fra forrige møte er sendt rundt og godkjent før det er lagt på nett.
Oppfølging: Marianne har sendt begrunnelse for Delphin-prisen, rapport fra de andre nordiske landene og indeksene til årbokredaksjonen. Rasekompendiet er sendt til trykking og vil bli lagt på nett neste uke. Saken med frossensæd er ikke fulgt opp enda.
Vi har mottatt positiv tilbakemelding i saken ad working certificate fra JD.
Vi ønsker medlemskap i den internasjonale pointerklubben og spiller det over til styret.
Det har vært et styremøte i NPK siden vårt siste møte; Bjørn og Thomas har ikke fått referat. Gitt en kort muntlig oppsummering. Marianne minner styret på at avlsrådet skal på maillista.

2. NM-lag vinter torsdag 29.3: uttak
Frist for påmelding mandag 26.3 kl. 12. Gått gjennom aktuelle kandidater og fordelt oppfølging av helgens prøver mellom oss. Uttaket foretas på søndag kl. 18.
Geir Roger Hagenes har sagt ja til å være lagleder. Dekken er sendt ham.

3. Forespørsel ad hannhundvalg:
Behandlet en forespørsel om valg av hannhund. Marianne kontakter tispeeier.

4. Forslag til årsmøtet i NPK ad omregning av resultater oppnådd i utlandet til pointercup.
Mottatt innspill fra Kjell Duedahl.
Det er en del som deltar på prøver i utlandet med sine pointere og dette vil sikkert
tilta. Det er positivt at den norske pointeren viser seg fram utenlands og de tar samtidig med seg verdifulle erfaringer hjem. Det er riktig at resultatene de oppnår krediteres i pointer-cupen.

Vi ønsker følgende forslag lagt fram på årsmøtet 2012:
Tillegg til statutter for pointercup; resultater oppnådd i utlandet:
1. Excellent gir 3 poeng,
tillegg for Excellent 1. vinner: 3 poeng, Excellent 2.vinner 2 poeng, og Excellent 3. vinner 1 poeng.
2. Tres Bon gir 2 poeng.
3. Bon gir 1 poeng.
4. CACIT, RESCACIT 5 poeng, CAC 4 poeng
5. Vinner av Europamesterskap eller VM gis 10 poeng ekstra.

Distriktskonferansen: forslag til program

Avlsrådet har flere ganger pekt på behovet for rekruttering. Vi ser på nettsiden vår som en veldig viktig del av vår virksomhet; for info, kontakt, rekruttering med mer. Vi ønsker også å sikre at distriktsrepresentantene får påfyll av kunnskap og motivasjon i løpet av konferansen. Vi foreslår derfor følgende program i tillegg til standardpunktene:

1. NPKs nettside og data-base
Presentasjon ved web-teamet
«Opplæring» av tillitsvalgte i hvordan bruke siden / legge inn stoff
Hva ønsker vi med nettsiden vår: Innhold, lay-out.
Diskusjon / gruppearbeid
Presentasjon av data-basen til GS

2. Rekruttering og profilering
Vi trenger å rekruttere nye medlemmer / valpekjøpere, prøvedeltagere og konkurranse-folk. Det legges opp til en ide-dugnad rundt temaet med gruppearbeid og plenumsdebatt.
Stikkord: Plan for rekruttering / profilering
Ansvar for rekruttering og profilering
Profilering på store arrangementer, i «media», i årets hund-kåringer
Kultur / framsnakking av pointeren / pointerfolk
Samarbeid med lokale fuglehundgrupper / jeger og fiskeforeninger
Med mer

6. Henvendelse fra NESK via felles avlsråd ad Europautstilling i Norge 2015 kombinert med spesialutstilling / fellesutstilling og henvendelse ad felles opplegg for utdanning av eksteriørdommere:
Raseklubbene har mottatt henvendelse fra NKK om vi ønsker å holde spesialutstillinger under dette arrangementet. NESK Avlsrådet mener det kan være en viktig arena så fremt vi selv bestemmer dommere og vi kan få mange gode jakthunder til å stille. De klubbene som deltar vil få utdelt et ekstra Stor Cert på denne utstillingen. Aberet med utstillingen er at den faller på samme helg som NM høst.
NESK ønsker å være godt representert på Europavinnerutstillingen og arrangere spesialutstilling for å kunne vise Europa hvordan en sunn og frisk jakt hund skal se ut.
Vi lurer på om dere også er interessert i dette, i så tilfelle så kan vi arrangere en ekstra fellesutstilling denne helga.
Avlsrådet mener at dette er en sak som går på klubbens prioriteringer og som styret må ta stilling til. Signaler fra styreleder var negative, og Oslo-Akershus gruppa er usikre på om de har ressurser og ønske om å prioritere dette. Saken sendes til styret.
Nye kandidater til utstillingsdommer i Gruppe 7 Det er stor mangel på utstillingsdommere for Gruppe 7. I et forsøk på å endre på dette tilbyr NKKs DUK å prøve å legge til rette for en effektiv eksteriørdommer-utdanning innen denne gruppen med noe økonomisk støtte. Det er ønskelig at hver rase kommer med en eller flere kandidater. Vi ønsker å diskutere dette med dere for å høre om dere han noen aktuelle kandidater vi kan sammen fremme for NKKs DUK og om vi kan kjøre et felles opplegg for disse kandidatene.
Avlsrådet er meget positiv til dette forslaget og ønsker å jobbe videre med dette. Ber om styrets tilslutning. Marianne kontakter DRene for å finne potensielle kandidater.

7. Info saker:
Marianne har mottatt Breed-profiles fra Agria. Sender dem ut for gjennomgang til neste møte.
Årets jakthund i Jakt og Fiske: vi ønsker å nominere Juvel-En Av VorPoint.
Ansvar Marianne
Indeksene er ferdige og legges på nett. Sett på indeksene i fellesskap.

8. Eventuelt
Det er startet opp en gjennomgang av regelverket for nordisk pointermatch. Vi ønsker
at Thomas skal representere NPK i denne gruppe. Thomas sørger for info om prosjektet til styret og avlsrådet.

Neste møte:
søndag 25.3 kl 18
Onsdag 25.4

Referent Marianne Steenland
Tynset 23.3.12

Total
0
Shares

Siste kommentarer