Viktig melding til alle medlemmer av NPK

Viktig melding til medlemmene i Norsk Pointerklub

Lovkomiteen i Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) har fremmet forslag til nye lover for FKF. Dette skal behandles på FKF representantskapsmøte i juni 2012. Dette betyr at vi i NPK  må behandle denne saken på vår generalforsamling i år.

Sakens karakter og det faktum at kun våre distriktsrepresentanter møter for å representere klubbens     medlemmer på generalforsamlingen betyr at alle må sette seg inn i forslaget. Kommentarer og spørsmål kan rettes til styret i NPK eller til din distriktsrepresentant.

Styret i Norsk Pointerklub besluttet i august 2011 og søke juridisk bistand ifb. med nytt lovverk i FKF Dette for å kvalitetssikre at raseansvaret er tatt vare på og at det ikke finnes tvil om hvem som har det kynologiske ansvar for vår rase.

Advokaten som ble brukt i denne prosessen bekrefter etter møte 06.01.2012 at raseansvaret er ivaretatt i nytt lovverk for FKF. Det samme bekrefter Norsk Kennelklubb i møte med raseklubbutvalget 13.01.2012.

Med dette som bakgrunn vil et enstemmig styre i Norsk Pointerklubb anbefale at FKF blir et reelt forbund i Norsk Kennelklub.

Forslaget og kommentarer til dette finner du som vedlegg nederst i denne meldingen.

Kommentarer fra NPK sine medlemmer vil bli referert til generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen
Geir Roger Hagenes

Vedlegg:
Lovforslag FKF 13 desember 2011 finner du her HER
Kommentarer til FKFs lover 13 desember 2011 finner du HER
——————————————————————
Lovkomiteen FKF ønsker å presisere følgende:

–    Ny lovmal vedtatt av NKK RS 12/11-11 er innarbeidet i teksten og kan ikke endres. Teksten er absolutte krav fra NKK.
–    Klare signaler gitt på FKF RS 28/5-11 er innarbeidet i forslaget.
–    Raseansvaret vil fortsatt bli delegert direkte fra NKK til raseklubbene, som i dag.
–    Med den foreslåtte omorganisering av FKF til reelt forbund, får medlemsklubbene sin tilknytning til NKK gjennom FKF. Dobbeltmedlemskap er ikke aktuelt.
–    FKF har søkt NKK om dispensasjon fra kravet om at medlemsklubbene må innarbeide ny lovmal for klubber i 2012.
–    NKK har innvilget denne dispensasjonen slik at raseklubber og distriktsklubber kan behandle endringer av sine lover på sine årsmøter i 2013. På denne måten unngås behandling av klubbenes lover 2 årsmøter etter hverandre.

Lovkomiteen har gjennomført sitt arbeid med nytt forslag til endinger av FKFs lover slik det ble vedtatt på FKF RS 2011. Medlemsklubbene gis med dette muligheter til informasjon og diskusjon om denne saken på sine årsmøter og generalforsamlinger.

Endringer av FKFs lover vil komme til behandling og avgjørelse på FKF RS 2012 sammen med styrets innstilling.

29/1 2012.
Lovkomiteen i FKF
Dag Skarpodde    Harald Bruflot        Nils B. Skaar

Total
0
Shares

Siste kommentarer