Rapport fra FCI- representant for de engelske raser, stående fuglehunder 2011

Rapport fra FCI- representant for de engelske raser, stående fuglehunder 2011.
Teksten kan også lastes ned pdf dokument her

Det årlige møtet for FCI, stående engelske fuglehunder fant i 2011 sted i byen NIS, ca 250 km
sør for Beograd. Samtidig gikk EM for de engelske raser. Grunnen til at flere og flere av de
store prøvene går i Serbia er den fremdeles gode fuglebestanden av vill fugl der.
VM i 2012 skal også gå der.

Den store diskusjonen også denne gang gikk mellom de store nasjonene med mange
profesjonelle hundeførere som ville føre hunder for flere nasjoner, noe som er imot
reglementet, og de mindre nasjonene som var imot. Finanskrisen hadde gjort at de
profesjonelle hadde færre hunder å arbeide med og disse landene var enda ivrigere for å omgå
regelen. Dette var noe de små nasjonene var imot. Under dette EM ble løsningen på møtet at
man utelot å tildele CACIT. Da kunne de profesjonelle føre hunder for forskjellige nasjoner.
I ettertid har president Gødelin trukket seg som President, og det er kommet et forslag til ny
president fra et av de små landene, Østerrike, Werner Jost. Dette skal avgjøreres på FCImøte
i mars i år. Werner Jost er en mann som snakker for smånasjonene, en kandidat som jeg
vil få stemme for på dette møtet. Noen innkalling eller agenda er ikke kommet enda.

Videre arbeid som FCI-rep har vært å oversette og formidle brev og programmer fra den
Internasjonale Engelsksetterclub og Internasjonal Pointerclub. Både NESK og NPK er
medlemmer internasjonalt. For NPK har jeg betalt kontigenten 100 Euro og fått refundert.

Under VM i Frankrike i oktober hjalp jeg til med kontakter, påmelding og var tilstede hele
tiden til disposisjon for deltakerne. I tillegg dømte jeg i Middelhavscup, selve VM og etterpå
Europamesterskapet for engelsksettere.

I rapporten fra 2010 nevnte jeg at Den Nederlandske Pointerclub ville markere et 300 års
jubileum for pointeren i Europa. Dette ble kansellert. Det var for få land som ville bidra.

Det er mange som nå er blitt interessert i jakthunder fra utlandet. Som FCI- rep prøver jeg å
bistå med råd og formidlinger.

Kjell Duedahl

Total
0
Shares

Siste kommentarer