Resultater fra helse- og adferdsundersøkelsen

Helse- og adferdsundersøkelsen på pointer er ferdig og her gjengis noen hovedtrekk på det som er kommet fram.

Bakgrunn for undersøkelsen var å øke vår kunnskap om nåværende nivå i vår rase: for å vite hvor vi skal med avlen, må vi vite hvor vi er.
Vi har en god del dokumentasjon på områdene eksteriør og jaktegenskaper, men adskillig mindre på områdene gemytt og helse. Det eneste vi har systematiske opplysninger om er HD-status. Dette ønsket vi å gjøre noe med og har startet med å gjennomføre professor Frode Lingaas ved Norges Veterinærhøyskole, institutt for genetikk, sin nett-baserte spørreundersøkelse med detaljerte spørsmål om hundenes helse og adferd. Undersøkelsen er delt i tre deler; en registrering, en helsedel og en adferd / gemyttdel, og er konfidensiell.
Undersøkelsens utforming er presentert mer detaljert tidligere. I forkant av gjennomføringen er saken behandlet i avlsråd og styret i NPK, den er diskutert på avlskonferansen i Tromsø og på medlemsmøter i Trondheim og på Hageseter i regi av avlsrådet, og på medlemsmøter i regi av distriktsrepresentantene. Det er også informert via Fuglehunden, nettsiden, mailer til distriktsrepresentanter og oppdrettere, samt at det er sendt ut remindere på mail underveis og det er gjort forsøk på en sms-pyramide. Alt med det mål å få flest mulig til å delta.

Resultater
Vi har fått inn i overkant av 250 besvarelser og det tilsvarer drøyt 10 % av bestanden. Dette var i underkant av det vi håpet, men like fullt blir det den største undersøkelsen som er gjennomført i sitt slag.
Snittalder på hundene i besvarelsene er 5 år (5,3), det vil si relativt unge hunder. 55 % av dem er tisper.
Generelt viser besvarelsene en veldig positiv holdning til helsearbeid på rasen og de fleste har sagt seg villig til å bidra med mer opplysninger eller blodprøver hvis nødvendig.

Helse

96 % av eierne sier at de er godt eller meget godt fornøyd med hundens helse
Men, 14 % responderte på at hunden har hatt vedvarende/alvorlige problemer med hud/pels/øre, hvorav 59 % av dette var kløe.
45 hunder (18 %) oppgir at de ikke er fornøyd med hundens pels, pote og hudkvalitet.
Det var 9 % (24 hunder) med anmerkning på fordøyelse, hvorav 1 magedreiing og 8 fremmedlegemer.
14 % av eierne rapporterte om symptomer fra luftveiene på hundene (34 hunder), med kennelhoste hos 21 (8 %) og nesemidd hos 20 (8 %). Noen av eierne har rapportert at hundene har hatt flere symptomer/ulike sykdommer og summeringen av enkeltårsakene (8%+8%++) blir derfor noe høyere enn antall enkelthunder (14%) som har hatt symptomer.

Øyesykdommer er rapportert hos 10 % (øyebetennelse).
Det ble rapportert så få tann/kjevefeil at det ikke er laget statistikk på det.
30 eiere rapporterte ledd, skjelett og muskelsykdommer og det tilsvarer (12 %). I denne gruppen finner vi 2 med osteochondrose og 7 med spondylose, 10 med leddbetennelse, 7 med korsbåndskade, 5 med patellaluksasjon og 10 med muskelproblemer.
Det ble rapportert om 4 hunder med epilepsi-lignende anfall.

Reproduksjon
Vi har en forholdsvis høy forekomst av innbilt svangerskap med 29 tisper (21%). Ca 13% av tispene har avvist hannhunden til tross for at de er parringsklare.
Det rapporteres om komplikasjoner ved valping i 17tilfeller (31%). I de fleste tilfellene (16/17) måtte veterinæren ta keisersnitt
Spørsmålet om “Misdannede valper” (22 tilfeller (ca 26 %)) er ikke godt definert. Dvs at det er litt opp til tolkning fra den enkelte og omfatter antagelig både “misfoster” og enklere misdannelser som brokk. De mest vanlige var navlebrokk (9 hunder; 3,5 %), haleknekk (3 stykk) og resten i kategorien “annet”.

Gemytt / adferd
90 % av hundeeierne er meget godt / godt fornøyd med hundens generelle adferd og 92% sier at hundens mentalitet svarer til de forventningene de hadde ved anskaffelse. 90 % rapporteres som avslappet hjemme.
Hundene beskrives som kontaktsøkende, lettlært, selvstendig, trygg og glad, mer enn tøff og nyskjerrig. Det er veldig liten grad av uønsket adferd overfor mennesker og dyr inkludert aggresivitet og liten grad av frykt, bortsett fra for torden og fyrverkeri. Vi ser en antydning til varsling.

Jaktadferd på katter, hårvilt, sau er jevnt fordelt på skalaen mellom ingen og stor jaktadferd. Alle bortsett fra 1 brukes på jakt og det uttrykkes stor grad av tilfredshet med hundens jaktegenskaper. Søket beskrives som middels til stort, flertallet reiser villig / meget villig, 13% henger på makker, 75 % sekunderer og hundene viser stor grad av bærelyst. 70 % er rolige i bånd på jakt og prøver.

Vi er fornøyd med resultatene så langt. Vi ønsker nå å jobbe videre med å systematisere helse / adferdsopplysninger og håper på positive bidrag fra medlemmene.

Hele rapporten kan leses her

Total
0
Shares

Siste kommentarer