Gullmerke Eva Bente Lindseth 2011

Eva Bente Lindseth

Eva Bente LindsethBegrunnelsen for Eva Bente Lindseth:

Hun har vært redaktør for pointersidene i Fuglehunden sammenhengende siden år 2000. Denne oppgaven har hun løst på en særdeles positiv og smidig måte. Ved siden av dette har hun hatt ansvar for åtte årbøker og bidratt i mange sammenhenger med sin kompetanse innen grafisk. Når det gjelder 100-års jubileumsboka som kom i jubileumsåret 2007, hadde hun all jobb med både lay-out, design og med å ”sette boka”. Videre har hun vist en utrolig stayer-evne gjennom 11 år som redaktør. At hun ikke ser ut til å gi seg med det første, gjør ikke at hun fortjener NPK’s gullmerke mindre. Hennes resultater på prøver og utstillinger med egne pointere viser også at hun er en meget god ambassadør for vår rase.

NPK Styre

Total
0
Shares