Referat Årsmøte 15.12.11

Årsmøtet ble avholdt i lokalene til Ålesund Dyreklinikk torsdag 15. desember 2011.
Det ble vedtatt en Aktivitetsplan med tre faste aktiviteter for vårt distrikt:
1) Klubbmesterskap som vil bli avholdt den andre helga i februar på Ørskogfjellet. For 2012 blir datoen lørdag 11. februar. Ekstreme vær-/føreforhold vil kunne endre datoen.
2) Deltagelse på Midt-Norsk Pointertreff på Hageseter i juni i samarbeid med Hedmark/Oppland og Trøndelag.
3) Årsmøte den andre uka i desember. For 2012 blir dette torsdag 13. desember.

Oppmøtet på både Årsmøte og forrige helgs Klubbmesterskap var dårlig. Dette skyldtes hovedsaklig sykdom hos DK som medførte at innkalling i brevs form måtte droppes.
Meldinger ble i stedet lagt ut på klubbens internett-sider. Dette var åpenbart ikke godt nok, så DK fikk i oppdrag å innhente medlemmenes epost-adresser.
Innkalling/informasjon om aktivitetene vil for fremtiden bli sendt via epost og utlagt på klubbens internett-sider i så god tid som mulig og praktisk forsvarlig.
Møtet ble avsluttet med tildeling av distriktets ulike vandrepokaler og utmerkelser. Følgende hunder ble tildelt disse for 2011:
Jutevatnets Pointertine
Ble vunnet av NJCH NMFHh-11 Juvel En-A av Vor-Point (18844/03) eier og fører Aslak Digernes.
Arrow-pokalen
Vinner av denne er Hammerpoints Ao Belle (13433/07) tilhørende Line Alvestad Mikalsen, ført av Audun Mikalsen.
Yotas Unghundpokal
Ble tildelt Fjellrypas Lf Pepsi (NO47806/09) eier og fører Øivind Sagmo.
Møre og Romsdal Fuglehundklubbs ølkrus
Sala Palmer (NO53032/09) eier og fører Einar Lervik, distrikt Trøndelag, vant denne pokalen.

Total
0
Shares

Siste kommentarer