Olaf Schjetne er død.

En av våre store innen fuglehundsporten har gått bort.
Olaf Schjetne døde idag 89 år gammel.
Det har vært en ære å ha han som medlem i NPK og han har gjort mye for klubben gjennom mange år.
Olaf Schjetne var innehaver av vårt gullmerke samt æresmedlem i NPK.
Det kommer et minneord i neste utgave av FH.
Vi lyser fred over hans gode minne.

Trondheim, 16. august 2011.

Bjørn Smistad
leder NPK

Total
0
Shares