Representantskapsmøte for Norsk Pointerklub

 

Innkalling til Ordinært Representantskapsmøte for Norsk Pointerklub søndag den 8. mai, 2011 kl. 1100 på Haraldvangen i Hurdal.

 
 
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling samt saksliste.
2. Valg av ordstyrer og referent.
3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll.
4. Årsberetning for 2010.
5. Regnskap for 2010.
6. Revisors beretning.
7. Avlsrådets beretning.
8. Aktivitetsplan og budsjett.
9. Fastsettelse av kontingent for 2012.
10. Innkomne saker – saker fra styret.
11. Valg
12. Eventuelle saker.
13. Hedersbevisninger / Utmerkelser.
Sittende styre:
Leder:    Aslak Digernes, på valg
Nestleder:   Bjørn Smistad, ikke på valg
Styremedlemmer:  Per Anton Berg, på valg
   Leif Jan Sørli, på valg
   Rita Stenerud, på valg
   Ole Arnstein Strømsli, på valg
   Espen Lunne, ikke på valg
Revisor og valgkomite: På valg
Forslag på kandidater som styremedlem sendes til leder av Valgkomiteen, Olav Schrøder 
tlf. 37 80 42 36 /957 01 685
Øvrige medlemmer av Valgkomiteen er Mette Marie Waaler og Øystein Nilsen
Forslag til saker som ønskes behandlet i OR kan sendes til styret v/ aslak@scanpell.no   innen 2.april 2011.
All stemmegivning ved OR går via Distriktsrepresentantene, men alle medlemmer er berettiget å delta på Årsmøtet, og er hjertelig velkommen.
Namsos 19.1.2011
for Styret
Total
0
Shares

Siste kommentarer