Stor spørreundersøkelse om helse og adferd

Avlsrådet har i samarbeid med styret i NPK, representantskapsmøtet, avlskonferansen i Tromsø og høringer i distriktene, bestemt seg for å gjennomføre en stor spørreundersøkelse i sommer. Bakgrunnen for dette er presentert i siste nummer av Fuglehunden.

Undersøkelsen er utarbeidet av professor Frode Lingaas ved Norges Veterinærhøyskole, inst for genetikk, som i flere år har hjulpet forskjellige raseklubber i deres avlsarbeide. Nå har han utviklet en nett-basert spørreundersøkelse med detaljerte spørsmål om hundenes helse og adferd. Undersøkelsen er tilpasset pointeren, og vil gå fra 26. juni 2010 til 15. september.

Undersøkelsen finner man ved å følge linken www.hundoghelse.no. Her finnes mye informasjon om undersøkelsen og det anbefales å lese dette. Du kommer til pointerundersøkelsen ved å klikke på NPKs logo. Passord for å komme inn på undersøkelsen er poin2010ter.

Undersøkelsen er delt i tre deler. Første del er identifikasjon av hunden det skal registreres opplysninger om. Her må man legge inn hundens registreringsnummer. Informasjonen fra denne delen forblir på veterinærhøyskolen. Opplysninger om hvilke hunder som er med i undersøkelsen, får vi i NPK ikke tilgang til. Slik sikres at undersøkelsen er helt konfidensiell. Grunnen til at man må legge inn registreringsnummeret, er at man vil sikre at det virkelig er en pointer det registreres for og at hver hund kun registreres en gang. I tillegg vil Frode Lingaas gjerne ha muligheten til å kunne kontakte eier for oppfølgende spørsmål og eventuelt blodprøveuttak. Dette kan man ved et tastetrykk reservere seg mot.

Del to inneholder spørsmål om hundens helse og del tre spørsmål om hundens adferd. Det er viktig å prøve å være så objekt som mulig. Det skal for eksempel ikke krysses ja for en sykdom hvis man bare har mistanke, det må være påvist at hunden har sykdommen. Videre er det viktig å være så ærlig som mulig. Undersøkelsen gjennomføres for rasen som helhet, ikke for å trekke enkeltindivider opp eller ned.

Jo mer representativ undersøkelsen er, jo bedre bilde av pointerens helse vil den gi, og jo større nytte vil vi ha av undersøkelsen. Stor oppslutning i form av mange svar og svar fra gjennomsnittet av pointereiere, er det vi er ute etter. Vi ber derfor alle medlemmer å ta seg tid til å svare på undersøkelsen, samt å spørre alle de vet om som har pointer om å gjøre det samme. Også de som ikke er aktive i miljøet og på prøver. Og hvis alle oppdrettere kontakter sine valpekjøpere, vil vi kunne nå veldig mange.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli vurdert av avlsrådet i samarbeid med Frode Lingaas.  Avlsrådet vil være ansvarlig for å publisere og bruke resultatene i videre arbeid.

Vi håper på god oppslutning og positiv innstilling fra medlemmene. Spørsmål eller innspill om undersøkelsen kan sendes marianne@hundepensjonat.net

Total
0
Shares

Siste kommentarer