Indekser 2008

Norsk Pointerklub har mottatt oppdaterte avlsindekser utregnet av avlsforsker Jørgen Ødegaard. Dette som en del av samarbeidet mellom avlsrådene for fuglehundrasene. Datagrunnlaget er hentet fra Norsk Kennel Klubbs database og inneholder alle jaktprøvestarter til og med 2008. Det blir regnet ut indeks for jaktlyst, viltfinnerevne og HD. Indeksen for jaktlyst blir regnet ut fra karakteren gitt for jaktlyst på jaktprøveskjemaet. Viltfinnerevnen blir regnet ut på grunnlag av antall stand per prøve. Nytt av i år er at indeksen blir korrigert i forhold til hvor god fuglebestanden har vært på prøven.  Det blir gjort på den måten at man regner ut et gjennomsnitt for hvor mange stander man har hatt på prøven og så blir indeksen korrigert i forhold til dette. Enkelt sagt vil en hund som finner fugl på en prøve med lite fugl få ”bedre betalt” på indeksen enn en hund som finner fugl på en prøve med mye fugl. I år er det også korrigert for prøvetype og klasse. Dette innebærer at utregningsmodellen har blitt mer presis.
I fjor valgte NPK også å få utregnet indeks for fart og samarbeid. Dette har vi valgt å ikke gjøre i år.
Det at en nå har fått inn flere opplysninger om hund og slektninger kan føre til at indeksen til hunden går opp eller ned. Det ene er like naturlig som det andre. Det er viktig å være klar over at indeksen til en hund kan gå ned selv om hunden har prestert bedre enn den hadde gjort i fjor. Dette kan skje hvis spesielt nære slektninger har prestert dårlig.
I fjor valgte avlsrådet å legge ut en ”Avlsindeks” (snitt av egenskapene for jaktlyst, fart, viltfinnerevne og HD) og en ”Jaktindeks” (snitt av egenskapene for jaktlyst og viltfinnerevne).  Etter å ha vurdert dette videre velger vi i år kun å legge ut en indeks som vi kaller ”Avlsindeks”. Denne er et snitt av egenskapene for jaktlyst og viltfinnerevne.  Indeksen for HD vises i tabellen men er ikke tatt med i beregning av snittet.  En indeks på 100 betyr at hunden ligger akkurat på gjennomsnittet for de pointere som er stilt på prøve de siste 4 år (nåværende generasjon).
Kriteriene for å komme med på lista er at hunden har en avlsindeks på minst 105 og har startet minst tre ganger på jaktprøve. 
Sjansen for å få avkom over gjennomsnittet for rasen i egenskapene jaktlyst og viltfinnerevne vil være større hvis en bruker hunder på denne lista i avl. Er det en hund med lav HD-indeks bør man undersøke nærmere før valget tas. I tillegg må man huske på at det er mange andre egenskaper en hund innehar som også må vektlegges ved avl.
Det vises ellers til orientering om indeksene i årboka for 2008.

 

Avlindeks

Avlsrådet NPK

Total
0
Shares

Siste kommentarer