Innkalling til NPKs distriktskonferanse og ordinært representantskapsmøte 2010

Innkalling til distriktskonferanse i NPK lørdag 6 februar 2010 kl 1100 på Haraldsvangen i Hurdal.
Saksliste:

1.  Valg av ordstyrer og referent.
2.  Orientering fra styrets arbeid av styreleder.
3.  Rapport fra hvert distrikt av Distriktsrepresentantene – aktiviteter og økonomi.
4.  Eventuelle saker fra DR og/eller medlemmer
5.  Regnskap 2009.
6.  Budsjett og Aktivitetsplan for 2010.
7.  Eventuelle saker til behandling på FKF`s RS.
8.  Evaluering av Pointercup
9. Eventuelt.

Konferansen avsluttes med felles middag og sosialt samvær.
Langevåg den 9. desember 2009.
Styreleder Aslak Digernes.

Innkalling til ordinært representantskapsmøte for Norsk Pointerklub søndag den 7 februar 2010 kl. 1100 på Haraldsvangen i Hurdal.
Saksliste
:

1.  Godkjenning av innkalling samt saksliste.
2.  Valg av ordstyrer og referent.
3.  Valg av to representanter til å undertegne protokoll.
4.  Årsberetning for 2009.
5.  Regnskap for 2009.
6.  Revisors beretning.
7.  Avlsrådets beretning.
8.  Aktivitetsplan og budsjett.
9.  Fastsettelse av kontingent for 2011.
10.  Innkomne saker – saker fra styret.
11.  Valg
12.  Eventuelle saker.
13.  Hedersbevisninger / Utmerkelser.

Sittende styre:
Aslak Digernes, styreleder, ikke på valg.
Per Anton Berg, styrets nestleder, ikke på valg.
Bjørn Smistad, styremedlem, på valg.
Jan Inge Bronken, styremedlem, på valg.
Rita Stenerud, styremedlem, ikke på valg.
Ole Arnstein Strømsli, styremedlem, ikke på valg.
Leif Jan Sørli, styremedlem – leder av avls råd, ikke på valg.

Forslag på kandidater som styremedlem sendes til leder av Valgkomiteen, Harald Jan Edvinsen, Myrlundveien 16, 9406 Harstad. ; tlf 77064319/ 47675446
Øvrige medlemmer av Valgkomiteen er Olav Schrøder og Steinar Sørli.
Forslag til saker som ønskes behandlet i OR kan sendes til styret v/ aslak@scanpell.no  innen  6. januar 2010.

All stemmegivning ved OR går via Distriktsrepresentantene men alle medlemmer er berettiget å delta på Årsmøtet og er hjertelig velkommen.

Langevåg den 9. desember 2009.
Styreleder Aslak Digernes

Total
0
Shares

Siste kommentarer