Om innavlsgrad

Avlsrådet har besvart følgende spørsmål om innavlsgrad:
 
Mitt spørsmål er: Har forstått at det nå beregnes såkalt innavlsgrad, i %, hva regnes som stor innavlsgrad? Har avlsrådet i pointerklubben sagt noe om hvor stor denne innavlsgraden kan være/ikke bør overstige for pointerens del?
 
Svar:
Det beregnes innavlsgrad i prosent eller som et tall mellom 0 og 1.
Parring av en hund med helsøsken eller foreldre gir en innavlsgrad på 25 % eller 0,25. Parring mellom halvsøsken gir innavlsgrad på 12,5 % (0,125) mens parring mellom søskenbarn gir 6,25 % (0,625).
Når en skal vurdere hva som er akseptabel innavlsgrad er det avhengig av hvor mange generasjoner som er tatt med i beregningen. Ved parring av hunder som er linjeavlet i generasjoner og samtidig tette slektninger, kan innavlsgraden se akseptabel ut hvis en bare regner med tre generasjoner, mens når en tar med flere generasjoner ser en at innavlsgraden er mye høyere. Man bør derfor regne med minst fem generasjons stamtavle.
I tillegg er det også viktig at hunder hvor det opereres med høy innavlsgrad har fremragende helse og utmerkede rasetypiske egenskaper på alle plan, både hos individene og nære slektninger.
Helt generelle anbefalinger går på at en innavlsgrad på 25 % (0,25), tilsvarende helsøskenparring frarådes på det sterkeste. Innavlsgrader godt under 12,5 % (0,125) bør tilstrebes.
Avlsrådet har ikke satt noen grense, men vi bør etter min mening slutte oss til de generelle anbefalingene. Som nevnt over, vil grensen for hva som kan aksepteres variere noe med forskjellige individer.
Innavlsgraden finner man på dog-web, husk å bruke alternativet for antall generasjoner det skal regnes med. Hvis det opptrer utenlandske hunder i stamtavlen og disse har flyttet mellom land og således fått flere reg.nr, må innavlsgraden regnes ut manuelt.
Håper dette var til hjelp.
Hilsen Marianne Steenland
Total
0
Shares

Siste kommentarer