Epelepsi hos pointere i et avlsperspektiv

Pointerklubben har etter hvert samlet mye info om pointerens eksteriør og jaktegenskaper. Og disse dataene er lett tilgjengelig for alle medlemmer og til god hjelp for oppdrettere. På helsesiden har vi et screeningprogram på HD, men det er stort sett det hele. I avlssammenheng og for alle årets dager med og uten jakt er selvfølgelig ting som gemytt og helse helt essensielt, men ikke dokumentert på samme måte. Når sykdommer opptrer, vil selvfølgelig en seriøs oppdretter vurdere sitt avlsopplegg.
Avlsrådet har fått en henvendelse om epilepsi hos pointer og vil i første omgang gå ut med følgende informasjon:
 
Epilepsi er en sykdom som kan være vanskelig å diagnostisere. Dette fordi et av symptomene, nemlig anfall med epilepstiske kramper kan opptre ved flere andre tilstander. Et eksempel er hypoglykemiske kramper som kan forekomme hos hunder som går helt tomme for blodsukker under anstrengelse. (Ekte epileptiske kramper sees hos hunder i ro). Diagnosen idiopatisk epilepsi stilles blant annet ved å utelukke andre sykdommer.
I avlssammenheng er det essensielt at riktig diagnose er stilt og dokumentert for at en skal kunne gå videre med det.
Generelt sett er det også et viktig prinsipp at eieren rapporterer slike opplysninger til avlsrådet. Veterinærer har ikke anledning til å gjøre dette på grunn av taushetsplikt. Og tredje part kan ha ukorrekte opplysninger eller vikarierende motiver.
 
Arvbarhet. Epilepsi har ingen enkel nedarving, det vil si det skyldes ikke et enkelt gen. Her er det mye vi ikke vet. Det gjør det vanskelig å treffe de rette avlsmessige tiltakene. Ved å bruke føre-var prinsippet, risikerer en å utelukke gode hunder med godt arvemateriale unødig. Dette er særlig viktig å tenke på i raser med liten genetisk bredde. Et viktig prinsipp i avlsarbeidet, er at kun funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. I tillegg til dette kan man bruke prinsippet om at hunder fra linjer som mistenkes for å være bærere av feil, skal kun parres med hunder fra linjer hvor samme feil ikke finnes. På den måten sikrer man at hundene som fødes er funksjonelt friske, selv om noen av dem vil kunne være bærere av feilen.
 
Avlsavgjørelse. Avlsrådet har verken mandat til eller ønske om å utelukke hunder fra avl. NPKs avlsråd er et rådgivende organ. Det vil si at vår oppgave er å samle kunnskap for så å kunne gi råd til oppdrettere. Det er vår oppgave å samle inn informasjon og bruke den på en slik måte at ingen straffes for sin åpenhet. For åpenhet er en av de viktigste grunnsteinene i moderne avlsarbeide.
Et tilfelle av epilepsi er så godt som ingenting avlsmessig. Vi trenger å få vite om det finnes flere tilfeller. Derfor ber avlsrådet medlemmene om å rapportere inn dokumenterte tilfeller av epilepsi hos pointer (gjerne med veterinærattest / journalkopi el) og å oppmuntre andre som har hatt tilfeller til å rapportere til avlsrådet.
Send e-post til marianne@hundepensjonat.net eller post til Marianne Steenland, Strømsås Gård, 2500 Tynset
Total
0
Shares

Siste kommentarer