Intro avlsrådet

Leif Jan SørliLeder: Leif Jan Sørli Sigden 30, 6518 Kristiansund tlf mob 92663907 E-post: leif.jan.sorli@online.no
Dag Richard Øvergård, 2430 Jordet. Tlf ; 900 13 221.  E-post; dric-o@online.no
Marianne Steenland, Strømsås Gård, rute 601,2500 Tynset. Tlf; 911 05 898,  E-post; marianne@hundepensjonat.net

I henhold til NPKs lover skal Avlsrådet :

· arbeide for Pointerens utvikling og foredling som jakthund · arbeide for en standardisering av pointeren som en edel type etter rasestandarden.
· råd og veiledning i avlsspørsmål
· utarbeide norske kommentarer til rasestandarden
· valpeformidling
· utstillinger og unghundfremvisninger
· fuglehundprøver
· møter, tidsskrifter og sirkulærer
· å arbeide for riktig behandling av hunder
· å påse at hundesporten drives i verdig former, samt andre tiltak som antas å tjene formålet.
NPK har v/representantskapet i 1997 definert hovedmålet vedr. avlspolitikken slik:
· ”Flest mulig skal holde nivå til 1.Pr. på jaktprøve.” Som en konsekvens av dette ble det da bestemt at grunnlaget for avl og statistikk vedr. måling av avlsresultater skal være premieverdier på jaktprøve.
· ” Den genetiske bredden skal opprettholdes og helst økes, samtidig som de nordiske blodslinjer skal ivaretas på en forsvarlig måte.

Total
0
Shares