Indekser 2007

Vedlagt finnes ”Avlsindeks” og ”Jaktindeks”. Begge er avlsindekser og benevnelsene er valgt kun for å ha korte navn til å skille de fra hverandre på.

”Avlsindeks” ramser opp de 250 første hundene når en ser på snitt av følgende egenskaper : jaklyst, viltfinnerevne (ant. stand), fart og HD. Indeks for samarbeid vises også i tabellen men er ikke tatt med ved beregning av snittet.

”Jaktindeks” ramser opp de 250 første hundene når en ser på snitt av følgende egenskaper : jaktlyst og viltfinnerevne (ant. stand). Indekser for fart, HD og samarbeid vises også i tabellen men er ikke tatt med ved beregning av snittet.

Indeksene er ikke en prestasjonsindeks, med en sannsynlig arveindeks.Vi kan gjerne illustrere dette med ordtaket “en svale gjør ingen sommer”.En enkelt god prøvehund, vil ikke score høyt på denne indeks om den har kullsøsken og avkom som “avkrefter” disse inntrykk.Motsatt tilfelle er at desto flere av slekten som viser samme gode egenskap på f.eks viltfinnerevne, så vil man komme høyt på indeksen.Indeksene tar for seg det totale inntrykket på individets familie, men individets egen innsats vil føre den foran søsken/foreldre etc som ikke viser individuelt like gode takter.I størst mulig grad har vi nå en indeks som tar for seg arv og ikke miljø (f.eks førers egenskap).Om en hund har gjentatte stander, men ramper seg ut, så blir hunden selv, søsken og avkom godskrevet dette på viltfinnerindeksen.
Angående utregningen så er dette gjort av en forsker, og vi har ingen kompetanse for å sette oss inn i dette.Det har heller ikke vært meningen. Men den kompetanse som avlsforskeren besitter er ubestridelig.
I julinummeret av FH vil han ha en artikkel om indeksene. Det var vel egentlig meningen at vi skulle vente til da med å offentliggjøre indeksene, men vi ønsker å gi medlemmene en smaksprøve nå.De andre raseklubbene vi har vært i kontakt med har ennå ikke kommet i gang, slik at vi er nok først ute.Men NBK og NESK har jo brukt lignende indekser en god stund.

For mer info vennligst send e-post til avlsrådet. Ta også kontakt med avlsrådet hvis du ønsker å vite indeksen for din hund.

For øvrig vises til vår tidligere orientering om disse indeksene.

Vennlig hilsen,
Avlsrådet.

Avlsindex

Jaktindex

Total
0
Shares

Siste kommentarer