Program for avlsrådskonferansen 27. 01.07

Husk avlsrådskonferansen i Trondheim 27. Januar. Vedlagt er et mer detaljert program for dagen. Dette burde være interessant for de fleste med interesse for pointeren. Vi ønsker alle velkommen !

Program Lørdag 27. Januar 2007

Mette Ulvestads foredrag vil dreie seg om følgende:
-Kva vil det seie å drive eit seriøst avlsarbeid?
-Genotypisk- og fenotypisk variasjon
-Ulike avlsmetodar, fordelar og ulemper
-Arvegrad/arvbarhet for enkelteigenskapar
-Slektskap, innavlsgrad og avlsverdi
-Kva opplysningar brukar vi ved val av avlsdyr?
-Kva eigenskapar bør du som oppdrettar og aktuell hannhundeigar legge vekt på?
-Unge eller eldre hundar/generasjonsintervall

11:00 Innledning og status fra avlsrådet
11:30 Innlegg fra kennel Likko v/Sturla Bendiksen
12:00 Innlegg fra kennel Karacanis v/Øystein Nilsen
12:30 Innlegg fra kennel Eraaks v/Lars Norderhus
13:00 Lunsj
13:30 Foredrag av Mette Ulvestad
15:30 Kaffepause
15:45 Pointeravlen videre / avlsrådets rolle (diskusjon / synspunkter)
17:00 Avslutning (kan holde på lengere hvis ønskelig..)

Total
0
Shares

Siste kommentarer