Regler for uttak til NM-lag (korrigert 05.09.07).

Styremøte sak 45/06, 19.11.06 Gardermoen.

Det har i de senere år vært en stadig turbulens omkring uttak av våre representasjonslag. Avlsrådet har hittil hatt oppgaven med å finne de beste lag ut fra nedfelte kriterier og skjønn. Vedtak uttak representasjonslag:
“Avlsråd og styreleder tar ut representasjonslag. Laget tas ut på skjønn og basert på utviklingen i pointercupen. Ved konkurranser på høyfjell skal oppnådde resultater fra Kongsvoll vektlegges”.

Regler for uttak til NM-lag

1.  Det tas ut tre deltakere, pluss en reserve.

2.  Med utgangspunkt i pointercupen er resultater fra høstens prøver på fjell i Norge og Sverige tellende.

3.  Laget tas ut så tett opptil NM som mulig, og etter siste Kongsvoldprøve før NM, da disse vektlegges spesielt.
4. Ved poenglikhet vil resultater oppnådd på Kongsvold forrige høst telle, ved fortsatt likhet vil yngste hund gå foran.

5.  Hundeierne må selv melde inn oppnådde resultat/poeng til avlsrådet.

6.  Deltakere får dekket reise en vei,en overnatting og festmiddag etter konkuransen.

7.  Det uttatte laget presenteres i årboka.

8.  Reglene kan eventuelt endres hvert år.

Total
0
Shares

Siste kommentarer