Kongsvollprøven-mal

K O N G S V O L L P R Ø V E N

FØR PRØVEN 

 
– Tidsfrister FKF – søk om prøve – EDB-prøve  m/ CACIT (15.01.00) – (15.10.00)
– Hvem som skal være prøveleder og prøvesekretær avklares
– Prøvested 
– Prøvedato
– Innkvartering, avtale om  priser for arrangør og deltagere
– Sende ut dommerforespørsler (senest 3 mnd. før prøven)
– Brev sendes ut med returslipp m/ ferdig frankert svarkonvolutt
– Brev til grunneiere – grunneiers tillatelse  (be om retursvar skriftlig)
– Båndtvang bestemmelser (ut over det vanlig – søkes hos Polititet)  – lag gode eiendom/terreng oversikt (kart)
– Reindriftsområde/andre forhold?
– Innkvartering sted (dommere/ledere/representanter) pensjonsforhold (pris/mat for deltagere)
– Finansiering (sponsorer/gaver/loddsalg)
– Send bekreftelse til samtlige deltagere (standardbrev) – husk påminnelse om papirer) vaks./bufe/ID-merking
– Dommerbekreftelse – orientering om oppmøtetid, overnatting, dommermøte
– Bestilling av premier av alle/ – dommergaver
– I h.h.t inventarlister – pistoler, skudd, blyanter, plakater, tegnestifter, prøveskjemaer, dommerbøker
– Send NKK dommerliste (liste over dommere/ ønske om NKK-rep.)
– Oppsett av partiene i kvalitetsklassene
– VK første dag trekkes i forkant av prøveledelsen(større prøver)
– Partioppsett, terrengvalg, dommeruttak, semi/finaledommere høystatusløp sendes forslag til FKF som formelt utpeker dommere)
– Trykking av program/katalog –  vær tidlig ute med annonsører, sponsorer etc.
–  (Trykkeritjenester tilbud innhentes)
– EDB -verktøy /databehandling på plass
– Presse/ informasjon fra prøven
– Diplomer til deltagerne
– Klargjør hvem som har det praktiske ansvaret for pressedekning/rapport fra prøven med bilder etc.
– Kaffekjele / kaffe til velkomstkaffen ved oppropet

UNDER PRØVEN

Kvelden før prøvestart

– etabler prøve sekretæriat
– dommermøte –  velkommen, takk osv. – orientering generelt/spesielt om prøven.
– terrengfordeling mellom dommerne
– utdeling av pistoler, dommerbøker/notisbok, kart og blyanter/viskelær
– når dommerelever skal delta klargjør hvem som eventuelt skal ta seg av dommerelev/ plikter, eleven skal være med på dommermøtet
– klargjør hvordan stikkprøver skal gjennomføres  neste dag (vise papir – eks. kontroller nr 2 og 5)
– antall som skal videre til neste dag i VK, apportrype leveres ut (senest ved opprom om morgenen –utpek ansvarlig for dette
– mat/annen traktering til dommerne/andre medhjelpere
– parkering/ trafikkforhold om morgenen når partiene skal ut i terrengene
– partiplakatene på settes opp kvelden før prøven
– EDB-verktøy /databehandling på plass og testet (eventuelt komm. mot internett)

Prøvens første dag
Opprop om morgenen:
– leder ønsker velkommen/ presenter prøveleder  og  NKK-representant
– takk til sponsorer(hovedsponsor) og dommere
– prøveleder overtar den praktiske gjennomføring av dommerfordeling/terreng  og trafikkforhold ut i terrenget, opplysning om prøven fram til søndag
– fotograf  og ansvar for dette må være på plass

Ettermiddag:
– dommerne kommer inn fra dømming.  Kritikken er skrevet, fremlegges for NKK-rep.  for godkjenning
– premieliste settes for alle klasser. For VK – påfør hvem som går videre til neste dag på partiplakatene
– premier/diplomer til premierte hunder i alle klasser

Kvelden før prøvens 2. dag
– nye partier deltagere som meldes på undervis  registreres/fordeles – kvalitetsparti  settes opp
– dommerfordeling, semifinale – dommere ”utpekes” (NB! høystatus løp utpekt på forhånd av FKF – finale/semifinale)
– trekking av semifinale om kvelden
– nye plakater/startliste settes opp på anvist sted
– oppfølging av eventuelle klager.
– Fotografering/pressedekning må avklares

 Prøvens andre dag

Morgen
–     dommermøte kl. 7.30
– på oppropet formann ønsker velkommen/ presenter prøveleder  og  NKK-representant
– takk til sponsorer (hovedsponsor) og dommere
– prøveleder overtar den praktiske gjennomføring av dommerfordeling/terreng  og trafikkforhold ut i terrenget

Ettermiddag:
– dommerne kommer inn fra dømming.  Kritikken er skrevet, fremlegges for NKK-rep.  for godkjenning
– premieliste settes for alle klasser.
– premier/diplomer til premierte hunder i alle klasser

Kvelden  før prøvens 3. dag (lørdag kveld)
– nye partier/deltagere som meldes på undervis  registreres/fordeles – kvalitetsparti  settes opp med dommere
– organisering av jegermiddag, faste gjester, hva skal skje?, eventuelt  valg av ordstyrer o.a.
– dommerfordeling, finaledommere avklares (NB! høystatus løp utpekt på forhånd av FKF – finale/semifinale)
– premieutdeling/hedersbevisninger … lørdag kveld
– trekking av finale om kvelden (etter jegermiddag /kaffe)
– nye plakater/startliste settes opp på anvist sted
– oppfølging av eventuelle klager
– klargjør/utpek hvem som tar det praktiske ansvaret for fotografering i finalen

Prøvens siste dag

–     dommermøte kl. 7.30
– på oppropet leder ønsker velkommen/ presenter prøveleder  og  NKK-representant
– takk til sponsorer (hovedsponsor) og dommere
– prøveleder overtar den praktiske gjennomføring av dommerfordeling/terreng  og trafikkforhold ut i terrenget
– Takker deltager for oppmøtet/velkommen tilbake senere
– Påse at fotograf er på plass

Ettermiddag:
– dommerne kommer inn fra dømming.  Kritikken er skrevet, fremlegges for NKK-rep.  for godkjenning
– premieliste settes for alle klasser.
– premier/diplomer til premierte hunder i alle klasser
– Premieutdeling av VK-finale/ta bilder etc.
– Prøveleder (sjekker om deltager/dommerunderskrifter er på plass)
– Dommeroppgjør

ETTER PRØVEN

– Rapport og oppgjør til NKK/FKF (se egne prosedyrer fra NKK)

– Regnskap for prøven (sendes styret – senest innen 15. nov.)

– Innsendelse av presse/informasjon fra prøven  (Fuglehunden o.a. medier som er aktuelle)  – prøvelederes ansvar

– Ettersender eller foreløpig arkivering av blålappen  til deltager ( oppbevares et år)

– Prøvekopier:  Rosa skal sendes til den enkelte raseklubb. – originalen sendes NKK og sendes/sorteres i h.h.t. papiroppsett.

 

 

 

 

Total
0
Shares

Siste kommentarer