Oppgjørsskjema for NPK

OPPGJØRSSKJEMA FOR NPK’S
DISTRIKTSKONFERANSE
OG
REPRESENTANTSKAPSMØTE

 

 

______________________________
navn

 

1.  Antall kilometer à 1,85 kr: ____      __________________
  
2.  Flybilett (kvittering vedlegges)      __________________

3.  Bompenger         __________________

4.  Andre utgifter (spesifiseres)___________________________________________

____________________________________________________________________

Sum til utbetaling          kr
            ================

Overføres til konto:______________________

 

     ………, den     /

_____________________________
underskrift

Total
0
Shares