Innholdsfortegnelse Perm distriktsrepresentanter

NPKs lover

 1. Årskalender NPK
 2. DR og styret – styrets oppgaver. Organisering av styret i NPK -ansvarsområder
 3. Avlsrådets arbeidsoppgaver
 4. Jaktprøveregler (se www.nkk.no)
 5. Ustillingsregler (se www.nkk.no-info fra utstillingsavd.)
 6. Skjema for påmelding til utstilling (se. www.nkk.no info fra utstillingsavd.)
 7. Søknadsskjema utstilling se. www.nkk.no – info fra utstillingsavd.)
 8. Rasebeskrivelse
 9. Info til DR vedr. Årboka
 10. Liste over profileringsartikler og priser
 11. Orientering om studiestøtte og kurs (Studieforbundet Natur og Miljø)
 12. Kopi av det materiell som sendes nye medlemmer ved innmelding
 13. FKF’s lover (se.fkf.no)
 14. Instruktørutdanning FKF
 15. Dommerutdanning FKF
 16. Retningslinjer for testløp
 17. Strategiplan NPK
 18. Informasjonsbrosjyre om pointeren
Total
0
Shares

Siste kommentarer