Avlsrådets årsrapport 2002

Avlsrådets årsrapport 2002

Avlsrådet har fram til representantskapsmøte i 2002 bestått av Otto Knudsen,  Kjell Dybvik og leder Olav A. Schrøder. Rune Kjøniksen har bistått avlsrådet i den datatekniske delen. Etter representantskapsmøte har Ulf Thomassen blitt leder, ellers er avlsrådet som før.
I et prosjektutvalg sitter Einar Holmvik og Kjell Duedahl for å jobbe med konkrete prosjekter for avlsrådet.
Resultatene
En åreberetning som denne kan lett bli en endeløs rekke med resultater som kan være vanskelig å  lese, derfor nevnes bare de viktigste resultatene – og hunder som i særlig grad har utmerket seg. Alle hunder med 1. premie i kvalitetsklasse og vinnerklasse er nevnt , ellers er premier i vinnerklasse i store løp nevnt, samt unghunder som har bemerket seg i høystatusløp. Hunder som har gjort det sterkt i utlandet er også nevnt spesielt. Distriktsrapportene vil være utfyllende og mer detaljerte, så til sammen vil nok også denne årboken gi et godt bilde av årets aktivitet.  Hundenes foreldre nevnes kun første gang hunden omtales (i klamme bak hundens navn). De som ønsker utfyllende opplysninger kan henvende seg til avlsrådet, eller de kan slå opp på NPK’s hjemmeside på internett. Adressen er: www.pointer.noHØYSTATUSPRØVENE
NM Vinter
I NM finalen var det 3 pointere. Det var Afferns Chang (Firefall og Afferns Marte) til J.T. Theodorsen, Eikefjellets Kaiza ( Koss og Eikefjellets Mitzi)   til A.T. Bølgen og Loke ( Phi og Lurudals Iva)  til Rune Hoholm.   Chang gjorde sine saker bra, og blei til slutt nr. 4 etter hard konkurranse.
 Av andre premier i vinnerklasse fikk  Overnevnte Loke fikk 1. VK semifinale og 2. VK kvalifisering , Koss ( Eiemyras Marco og Effi Brown av Sivertsvik) til Harald Hartviksen fikk 1. VK,  Setpoints Tira (  Gordo de akelarre og NJUCH Vestpoints Tina) fikk 1. VK/CK. Tira er eid av Hans Simensen. 
 Overnevnte Eikefjellets Kaiza fikk 2. VK kvalifisering,  Trutt ( som Loke) fikk 3. VK kvalifisering. Trutt eies av Svein Andresen. Black Luckys Ess ( Firefall- Black Luckys Ina Scott) til Mikael Kangasjærvi fikk 4. VK kvalifisering, Hoppfossens Harly til Atle Halvorsen fikk 5. VK kvalifisering. Harley er etter Afferns Plugg og Hopfosssens Lina. Harley blei som vanlig ført av Kalle Jordan.
 
 I Exit cup som foregår samtidig med vinter NM vant en pointer! Det var Mostodalens Oda til Rune Hoholm. Oda er etter Eraaks Luck og Mostadalens Raisa. Oda blei ført av Kristian Berntsen, da Rune førte Loke i NM finalen. Ottorinos Omino til Otto Knutsen fikk 2. VK kvalifisering. Omino er etter Ylajalis Pavo og Lytingfjellets Argga.
NM Høyfjell
 
I NM finalen i år var det 4 pointere. Det var Vega ( Snøhettas Bud-Skaidi) til Tor Egil Langnes, Svarhettas Frost ( Håkkerløkkens Straith Flush og Storfloens Via) til  Ketil Boye Hansen, Østbergets Lotus ( Vierkrullens Killer-Østbergets Dotra) til Trond Olsen og Hopfossens Miscka til Tore Holand. Misca er etter Agertoftens Scott og Hopfossens Lina. Det var store forhåpentninger til Misca etter 1. VK og 1.VK/CK i kvalifisering og finale, men dessverre lykkes verken Miscka eller noen av de andre pointerene i finalen.
 
 I semifinalen fikk som sagt Miscka 1. VK/CK, og i kvalifiseringa fikk Wind Dancer Albin av Vorpoint ( Vestfjorddalens Buck og Hoppfossens Lissi) til Aslak Digernes 1.VK/CK. Samme premie fikk Altegeinos  Andantino 2 til Olav Bråten. Andantino er etter (Håkkerløkkens Straight Flush og Altegeinos Spotti). Embercombe Kittiwake( Fowington Buss-Wisser Of Embercombe)  til Ole Ivar Frømyr  fikk 2.VK. Samme premiegrad fikk Huldreveiens Molle
 ( Vierkrullers Killer-Black Luckys Pricka) til Thomas Engh. Denne gang ført av Mona Maurseth.
 NM-Lag
 NM-lag blei ikke det vi håpte for pointeren. Vi endte til slutt på 5 plass. På laget gikk Loke ( som over)  til Rune Hoholm, Østbergets Lotus( som over)  til Trond Olsen og Seacrofts Rappa ( Black Luckys Tramp og Black Luckys Fly) til Per Olav Brekke. Ingen av hundene lykkes med å finne fugl, og da blir det lite poeng…..  
NM Lavland
NM lavland på Forus beviste nok en gang hvilke eminent hund pointeren er på lavland, selv om en engelsk setter vant NM.  Men på 2 plass i finalen kom Westpoints Bella ( Gunde Av Jibell-Westpoints Bella)  til Bjarne Sander  med 2. VK med res. Cacit. Med dette blei Bella NJCH!
 
 nr. 3 blei Westpoints Emil(Westpoints Hr. Flick-Grousehills Charming Lady)  til Øystein Johnsen. Både Bella og Emil blei ført av Øystein. Nr. 4 blei en gammel travel nemlig NJCH Tverrfjellets DeSoto ( Rebell av Sivertsvik og Hekkjellets Nakiska) Til Robert Colbjørnsen .
 
 I kvalifiseringa fikk Øykhagens Gismo (Hopfossens Tjaco-Anni Von Warmetal) til T. Askvik 1. VK, Sømslias Angus ( Black Luckys Copiad-Vestfjorddalens Pleti) fikk til Øyvind Wold fikk 3.VK,   Westpoints Tempest ( Bordalens Cos-Westpoints Bella)  til Robert Colbjørnsen fikk 3. VK, Westpoint Bella 2. VK, Black Luckys Copiad ( Øbs Try-Black Luckys Lady Be Good) til Anne Katrine Ødegård 2. VK og Setpoints Shot ( Black Luckys Tramp-Vestfjorddalens Famous) fikk 3. VK
 
 I semfinalen fikk overnevnte DeSoto 3. VK, Westpoints Bella 4. VK og Østbergets Lotus ( se over) til Trond Olsen 2. VK.
  Som en ser av resultatene, ”herja” Westpointsbikkjene fra Bergen under NM-lavland, i motsetning til Brann Fotballklubb i tippeligaen! Meget sterke resultater av kennelen under NM! Avlsrådet gratulerer oppdrettere og eiere.  
Det var flere pointere som gjorde det bra i kvalitetsklassene (se rapport fra distriktsrepresentantene).
 
NM-skog
Fikk ikke i år heller en pointer på toppen. De pointere som gjorde det var bra, var Tea (Nero-Dotståsens Hanne)til Ove Persson med 1. AK kvalifisering og 2. AK semfinale, og Westpoints Emil (Westpoints Hr. Flick-Grousehills Charming Lady) til Øystein Johnsen som fikk 2. AK semifinale.
Norske pointere i utlandet.
Det er flere hunder som har hevdet seg i utlandet. Den største prestasjonen stod nok Int.Jaktchampion Vestfjorddalens Black Luck ( Black Luckys Kawass-Vestfjorddalens Tina T) for. Han fikk Cacit i Tyskland i vår. Dermed har Luck fått Cacit i 4 forskjellige land! Eier Anton Ringøen, oppdretter Jan Hagalia og fører Thomas Engh har all grunn til å være fornøyd!
Vestfjorddalens Frisco har fått 2. VK finale i Skåne og 6.VK i Skåne i tillegg til  blant annet 1. VK med Cacit i Norge. Eier er Trond Torvaldsen. Oppdretter Jan Hagalia. Foreldrene er Firefall og Vestfjorddalens Kawa.
Sea-crofts Rappa ( Black Luckys Tramp og Black Luckys Fly) har i tillegg til gode resultater i Norge oppnådd 1.VK med HP og Cert på felt hos Sødra FK, og videre 4.VK med HP og CKpå SM felt kval. Rappa blei med disse resultatene SJCH. Rappa har 1. VK /Cacit fra Norge i fjor, så det er nok ikke lenge før Rappa kan sette NJSCH foran navnet.
Rasemesterskap i Sverige.
For det norske laget var to Vestfjorddalen bikkjer tatt ut. Det var overnevnte Black Luck og Frisco. Luck gjorde sine saker meget bra, og blei beste hund individuelt. Frisco kom ikke så høyt opp, men var med å bidro til at pointerlaget blei nr. 3.
Vinnerklasse.
Det var 28 hunder med 1. VK i år.  Dette er en liten nedgang  siden i fjor, men vi holder et høyt nivå i vinnerklassen.  Av disse 28  1. VK, er 14 oppnådd med CK eller Cacit!  Det er meget sterkt. Flere hunder har mange 1. VK, og det viser også styrke.
Åpen Klasse
I 2002 var det 44 ulike pointere som fikk 1.AK, vi fikk 20 nye elitehunder, (hunder med 1.AK på jaktprøve og utstilling). Begge deler er en tilbakegang fra foregående år. Helst antall elitehunder er  redusert. 
 
Unghund
Vi har flere høystatusløp for unghunder i tillegg til Norsk Derby, der kravet for å delta er 1 premie UK på ordinær prøve. Lengst i nord har vi Artic Cup, som går vinterstid, på Rjukan går  Unghund Grand Prix  i Oktober, og den siste av våre konkurranseklasser for unghund; ”Forus Open” går på lavland ved Stavanger i månedsskiftet oktober/november.  Norsk Derby
I Derbyfinalen i år var det 3 pointere. Det var Setpoints A-Cop til Roger Hermanstad.
 A-Cop  som vant sitt semifinaleparti, men lykkes ikke i finalen. A-Cop er etter  Offerdalens Cliff og Vestfjorddalens Famous. De andre i finalen var Black Luckys Luna (Black Lyckys Copiad-Black Luckys Gun) til Stein Rismyr og Vakkerdalens Edda ( Sevald og Frøya) til Torfinn Stenersen. Dessverre lykkes ingen disse  i finalen.
 
Artic Cup
I artic Cup finalen blei Rubi  til  Arild Jensen nr 5. Anrde finalister var Lewis som også Arild eier, Tico til  Jim Teodorsen og Louis Figo ( Surjämtens Fighter-Red Taps Omi Sofi) til Bjørn Smistad.
 
Forus Open
 
Til finalen i Forus Open var følgende pointere kvalifisert:
Rypfotens Eddi til Elin Dugstad ( Bordalens Cos og Vestäns Jura), kullbroren  Rypfotens Chuck Norris til Helge Pedersen og Eagle ( Reinskarvets Kron-Sheila) til K. Enberget.
 
Unghund Grand Prix
 
I unghund grand prix hadde ikke pointerene de samme flotte resultatene som i fjor, men overnevnte Chuck Norris fikk en flott 6. plass i finalen.
UK for øvrig
Totalt var det 47 pointere ( mot 31 i 2001) som fikk 1.UK på ordinær prøve i Norge i 2002 .  Dette er en sterkt oppgang fra foregående år, og sterkt gledelig! Vi har unghunder plassert i 2 av 4 høystatusløp for unghunder. Dette er som året før.
 Det er 3 kull som har 3 avkom med 1. premie 1. UK.  Det er kullet:
q       Vestfjordalens Famous-Offerdalens Cliff kennel Setpoints
q       kullet Sevald –Frøya kennel Vakkerdalen,q       kullet Bordalens Cos-Vestäns Jura kennel Rypfotens.
 
 Vi har ingen kull med veldig mange med 1. UK som vi hadde i fjor ( Fighter-Omi Sofie hadde i fjor 7 valper med 1 UK).  Det sterkeste kullet som en av våre medlemmer har, er kullet fra Black Lucky med 5 avkom med 1. UK. Foreldre er   Fågeljägarens Tjäder- Black Luckys Ina Scot. Oppdretter Kent Svensson.
AVKOMSTGRANSKING AV IMPORTER.
Granskingen er foretatt av Kjell Duedahl. Kjell har sendt ut spørreskjema til alle eiere av avkom etter hannhundene, og bearbeidet dataene. Dette er en undersøkelse foretatt av amatører, men vi mener det viser en del av avlsegenskapene til disse hannhundene.  Det er få avkom etter enkelte hannhunder, og dette gjør resultatene mer usikre.
Agertoftens Søm
Det har kommet inn svar fra 19 individ etter disse tispene:
Badstuåsens Torpa
Håkerløkkens Fanta
Likkos Serra
Storfloens Diamond Girl
Myrteigens Yota
Hunterfields Vanja
 
 Søm er en meget pen hund som ikke er stilt på prøve i Norge. Grunnen til dette er ukjent for avlsrådet. Søm har gitt 3 avkom med HD ( 3 av 11). Søm har gitt HD med 3 forskjellige tisper.
 Det er et kull som har blitt meget bra jaktmessig , ellers er det lite tilfredstillende. Kullet som har blitt bra, er etter Badstuåsens Torpa. Avkomstgranskingen viser til dels hunder som har dårlig gemytt, og som ikke har de jaktegenskaper som vi ønsker. Dette gjelder etter alle tispene utenom Torpa. Det har blitt noen avkom som har vært gode jakthunder og stabilt gemytt, men mange har også vært mindre bra både når det gjelder gemytt og jaktegenskaper.
I kullet med Likkos Serra har bla. Likkos Pytia kommet som har vunnet vinnerklasse, og er en topphund.
 
Hva med blodet etter Søm framover? Avlsrådet mener en  skal være forsiktig å avle videre på dette blodet. Grunnen til dette er bla. En del HD, noe dårlig gemytt og middels jaktegenskaper.
 Gordo de Akellare.
                Det ble utsendt 24 spørreskjemaer fra tre kull her i Norge.
 Gordo- Pia Maria 12,-Famous 7,-Genny 5. Det kom tilbake 12. 4 fra kullet med Vestfjordalens Famous, 5 fra kullet med Huldreveiens Pia Maria, og 3 fra Kullet med Genny.
Avkommene etter Gordo de Akellare ser stort sett ut til å ha bra gemytt, men det finnes unntak. Noen er noe tilbakeholdne ovenfor fremme. Det har dukket opp bittfeil i 2 av kombinasjonene, og et avkom er operert for innkrenket øyelokk og bruskløsning. Det er ikke registrert HD etter Gordo De Akelare  ( 12 røntget)
Når det gjelder jaktegenskaper så virker det til å være avkom med middels jaktlyst, men med gode viltfinneregenskaper. Avkommene kan virke som de er noe seine før de løsner som jakthunder. Avkommene er rolige i hus og hundegård. Ekstriørmessig virker det som hundene er noe små.
 
Avkommene etter Gordo del Akelare virker som de ikke helt har slått til på norske prøver, men noen meget gode har det også blitt.  De beste avkommene bør prøves videre i avl. Det bør ikke linjeavles på blodet etter Gordo del Akelare.
FIREFALL
          Det ble sendt ut 26 spørreskjemaer. Det kom tilbake 12, 7 etter to kull med Afferns Marte, og 5 etter 1 kull med Vestfjordalens Kawa.
Det meste er positivt etter avkommene etter Firefall. De er rolige i hus og hundegård , godt gemytt, meget gode jaktlige egenskaper med meget gode viltfinnerevne og presise villige reisere,  ekstriørmessig bra, ingen HD registrert etter Firefall ( 21 stk røntget).
Det som har vært nevnt som negativt etter Firefall er at mange av avkommene vender feil på vinden av og til. Noen har også gjødd i hundegården.
Avlsrådet sitt syn er å bruke de beste avkommene videre i avlen. Avlsrådet er klar over at Firefall er brukt på noen av de beste avlstispene i Norge, når vi trekker denne konklusjonen.
Avl og Helse
Avlsrådet gjennomførte i 2002 en gransking av avkom etter de overnevnte importene. Denne spørreundersøkelsen sammen med avkommene sine resultater på jaktprøve og på utstilling gir avlsrådet mye informasjon om avlsverdien av disse hannhundene. Det kan virke som vi bare har sett det negative på disse hannhundene. Det er ikke meningen! Hadde en gjennomført en lignende undersøkelse på ”norske” hannhunder, hadde vi nok fått mye av de samme svarene.Det er under utarbeiding en større helseundersøkelse på alle de stående fuglehunder gjennom IS Fuglehunden.  Dette er en meget omfattende undersøkelse, som vil vise den helsemessige status på pointeren. Det er et kostnadsmessig spørsmål om NPK blir med. Når dette skrives er vet ikke avlsrådet hvor langt arbeidet med dette har kommet.
Det er stadig vekk både bittfeil og halefeil på pointer. Dette er et problem som ikke er lett og bli kvitt. Det har også dukket opp noen  meldinger om stoffskifteproblemer, innbilt svangerskap, pelsproblemer  osv. Den overnevnte spørreundersøkelsen vi gi oss svar på om dette er et stort problem, og eventuelt i hvilke linjer som det ligger. Vi ber oppdrettere uansett være bevisst at slike ting finnes hos enkelte individ.
 Når det gjelder HD så dukker det fremdeles opp HD i flere linjer. Vi ber oppdrettere og valpekjøpere være kritiske til dette problemet. Prøv å se på både kullsøsken av foreldre, andre avkom etter foreldrene, avkom av kullsøsken osv. Det ligger mye informasjon om dette på pointerklubbens internettsider, og hos avlsrådet.
Informasjon
 
AR har også i år hatt meget stor pågang både fra medlemmer og andre som ønsker informasjon. Norsk Kennelklubbs database er et viktig og nyttig redskap, men også AR sin egen ”database” begynner også å bli svært omfattende og verdifull. Vi har også sett på mulighetene som ligger i Dogweb. I Dogweb vil det bli større og større muligheter til rapportering, så det er nok her framtiden ligger for å få oversikt over rasen. Fremtidige avlsråd må få bedre rapporteringsmuligheter frå Dogweb i framtiden. Dette må NPK ta opp med NKK. Dogweb er et flott arbeidsinstrument for et avlsråd, en rapporteringsmulighetene er for dårlig slik databasen er nå. Dette må det jobbes videre med å forbedre.   
Grunnet problemet med at Dogbase ikke er oppdatert, og at dogweb ikke har gode nok rapporteringsmuligheter, gjør at vi dessverre ikke kan presentere avlsstatistikker i denne årboken. Avlsrådet beklager dette, og vil få utarbeidet disse statistikkene så fort informasjonen er tilgjengelig. Disse statistikkene vil bli lagt ut på nettet så fort de er ferdige, og evt. Bli sendt ut i et nr. av fuglehunden til medlemmene. Evt. Kommer det ikke statistikker før neste årbok. 
 
AR startet i 1998 arbeidet med å legge ut klubbstoff , informasjon om jaktprøver og utstilling, stamtavler og annet  på Internett. Dette arbeidet har fortsatt i 1999-2002 , og så langt må en si at prosjektet har vært vellykket.  
Vi har fått mange nye medlemmer via nettet, valpelisten blir  distribuert til et stort  marked. Oppdrettere, medlemmer og andre interesserte har fått rask  tilgang til  mye informasjon som vi mener er nyttig både i avlsarbeidet og klubbarbeid for øvrig.
Antall henvendelser til AR har økt formidabelt etter at vi etablerte oss  med egne internettsider. Dette har utviklet seg til noe som er blitt svært omfattende og tidkrevende .
 
Otto Knutsen har ansvaret for klubbens internettsider. Da er disse sidene  i beste hender. En viktig ting; Otto sitter ikke med ”mailen” klar 24 timer i døgnet! Ha litt tålmodighet når du venter på resultater på din hund på nettet! Ikke send mail og mas. Husk vi gjør dette på frivillig basis, og vi har hunder selv også.  
En annen ting,  fremdeles får avlsrådet ”sure oppstøtt” fra enkelte for at deres hund ikke er nevnt i den og den sammenhengen. Men i 9 av 10 tilfeller så er ikke dette rapportert til avlsrådet! Noen er kjempeflinke til å rapportere heldigvis. Andre har mye å lære! Det er heller ikke NPK sitt avlsråd som bestemmer stoffet som kommer i Fuglehunden.  
AVLSRÅDETS ARBEID 
I mai 2002 ble det endringer i avlsrådet  i NPK. Ulf Thommassen ble leder, og Olav A. Schrøder gikk fra å være leder til å bli vanlig medlem av avlsrådet. Dette  avlsrådet vil forsette det arbeidet som avlsrådet før oss har gjennomført. Dette vi si og være et informativt avlsråd. Ved hjelp av informasjonen som ligger på Internett, statistikker osv. vil vi prøve og gi oppdrettere og valpekjøpere mest mulig informasjon når bestemmelser skal gjøres. Målsettingene har representantskapet satt, og det er flest mulig pointere med 1. premie kvalitet.
 
Avlsrådet vil også påpeke den informasjonsplikten medlemmer av NPK har til styret/avlsråd/ distriktsrepresentanter! Vi vet ikke alt, så informer oss dersom dere vet om hunder som har gjort det bra, avkom som har gjort det bra osv. Dette gjør at vi kan få informasjon i Fuglehunden, på Internett og i årbøker.
NPK sitt avlsråd vil også gjerne at distriktsrepresentantene i NPK gjør en jobb med å få i gang testløp framover. Det står i den flotte permen dere har, hvordan dere praktisk skal gjennomføre dette. Avlsrådet sine medlemmer skal prøve og komme på disse, og evt. dømme. Dette er et tidsspørsmål og bruk av ressurser. 
Vi vil også ha som mål og utvikle samarbeidet med avlsrådene i Norden. Dette gjennom utveksling av informasjon, nordisk pointermatch og kunnskap om pointer. Dette for å ha mulighet til å bruke de beste individene som avler bra i de forskjellige land. Dette kan også være et hjelpemiddel til å unngå innavl.
 
AVLSRÅDET I NPK
I henhold til NPKs lover skal Avlsrådet : 
·         arbeide for Pointerens utvikling og foredling som jakthund
·         arbeide for en standardisering av pointeren som en edel type etter rasestandarden.
·         råd og veiledning i avlsspørsmål
·         utarbeide norske kommentarer til rasestandarden
·         valpeformidling
·         utstillinger og unghundfremvisninger
·         fuglehundprøver
·         møter, tidsskrifter og sirkulærer
·         å arbeide for riktig behandling av hunder
·         å påse at hundesporten drives i verdig former, samt andre tiltak som antas å tjene formålet.
NPK har v/representantskapet i 1997 definert hovedmålet vedr. avlspolitikken slik:
·         ”Flest mulig skal holde nivå til 1.Pr. på jaktprøve.”    Som en konsekvens av dette ble det da bestemt at grunnlaget for avl og statistikk vedr. måling av avlsresultater skal være premieverdier på jaktprøve.
·         ” Den genetiske bredden skal opprettholdes og helst økes, samtidig som de nordiske blodslinjer skal ivaretas  på en forsvarlig måte”  
Økonomi
Det avsettes en sum i budsjettet for Avlsrådet .Løpende utgifter belastes denne posten. AR formann sender regning til Sekretær for dekning av utlegg etc. Ekstraordinære utgifter skal forelegges styret for godkjenning før eventuelle innkjøp etc. Utgifter til Nordisk pointermatch går på eget budsjett 
Generelt om avlsrådets arbeid
Avlsrådet i NPK praktiserer en åpen avlspolitikk basert på informasjon til medlemmene. 
Generell informasjon offentliggjøres hovedsakelig gjennom klubbens medlemsblad, hjemmesider på Internett eller rundskriv. 
Mer detaljerte opplysninger spres gjennom direkte kontakt med medlemsmassen via medlemsmøter,  eller direkte henvendelser fra enkeltmedlemmer som her kan deles inn i 3 hovedgrupper:
·         Oppdrettere som ber om informasjon vedrørende  avlshunder de selv har plukket ut, eller de ber avlsrådet om  forslag til avlshunder. Avlsrådet vil da som regel gi oppdretteren 2-3 begrunnede alternativ.
·         Eiere av hannhunder som henter informasjon vedrørende tisper før de gir oppdretteren tilsagn om parring.
·         Valpekjøpere som henvender seg til AR for å få informasjon om foreldre til kull der de vurderer å kjøpe valp. AR anbefaler i slike tilfelle ikke kull fremfor andre, men forsøker å gi faktisk informasjon om avlshundenes egne prestasjoner på jaktprøver og utstilling samt tidligere avlsresultater. 
 
Avlspolitikken er inkluderende i den forstand at AR ikke er en godkjenningsinstans for parringer.  Alle parringer er i utgangspunktet ”godkjente” med mindre det er grunn til å tro at det er fare for spredning av arvelige lidelser, defekter eller degenerering til skade for rasen. I slike tilfeller vil AR anbefale oppdretter og hannhundeier om ikke å foreta parringen.  På distriktssamlingen 2002 blei det fatta vedtak i sak nr. 4 at avlsrådet kan lage en ”anmerking” på kull der parring alt har skjedd, men avlsrådet mener at parringen ikke burde ha blitt gjort.  
Det er flere grunner til at AR forlot godkjenningsprinsippet. Først og fremst fordi AR ikke har noen myndighet til å nekte parringer, men også fordi AR ønsker å nå frem til en del av de som ikke ville fylle de kriteriene vedr. jaktprøvepremier etc. 
Historien har vist oss at det sannsynligvis er variasjonen i kombinasjoner i vår lille homogene populasjon som er hovedårsaken til at vi fortsatt har en så livskraftig og rendyrket jakthund.   
Avlsrådet har stor tillit til rasens oppdrettere, det er der kunnskapene om rasen hovedsakelig ligger, så AR ser ingen grunn til å overprøve deres avgjørelser. 
Tvert i mot anser AR det som en svært viktig oppgave å samle denne kunnskapen og gjøre den tilgjengelig for fremtidens og dagens oppdrettere.
 
AVLSRÅDETS PRIMÆRE ARBEIDSOPPGAVER
·         AR registrerer jaktprøve og utstillingsresultater, leser kritikker og samler inn informasjon fra medlemmene og NPKs samlinger for å kunne bistå oppdretterne med informasjon, råd og veiledning i avlsspørsmål. Resultatene offentliggjøres suksessivt på NPKs internettside.
·         AR utarbeider valpeliste som presenteres i medlemsbladet og på NPKs hjemmesider på internett.Valpelisten blir også etter behov/forespørsel sendt distriktsrepresentantene og andre som henvender seg til AR.
·         AR registrerer avlsdyrenes avlsresultater og utarbeider statistikk over hundenes avlsindeks som presenteres i NPKs årbok og NPKs hjemmesider på internett.
·         AR utarbeider lister over avlshunder.
Hundenes avlsresultater er grunnlaget for kåring av avlshunder i NPK, og ikke hundens egenresultater. 
·         AR følger nøye med unge gode hannhunder, og forsøker å få satt disse i avl. I første omgang på et begrenset antall tisper (3-5). Deretter, hvis avlsresultatene er gode er det ønskelig med ytterligere 3-5 parringer
·         AR har også som oppgave å holde rasen under oppsikt med henblikk på arvelige feil, sykdommer etc. som kan være til skade for rasen. Det anbefales at en velger avlshunder fra kull der det ikke er registrert HD eller andre alvorlige lidelser.
·         AR skal i tillegg til å ivareta de nordiske blodslinjene også stimulere miljøet til  å videreutvikle den genetiske bredden ved import av friske avlsdyr. 
·         AR skal også påse at hannhunder ikke blir benyttet i et for stort omfang. (det er satt en grense på 10-12 kull). Videre at etiske retningslinjer og pålegg fra NKK vedr. avl blir fulgt.
Arbeidsoppgaver i forbindelse med NPKs representantskapsmøte.
AR har ansvar for utregning av poengsum og kåring av:
·         Årets Pointer
·         Årets Unghund (pointer)
·         Årets kombinasjonshund; ”Fly-pokalen” (se statutter) ·         AR har ansvaret for tildelingen av Anders Wassbergs Oppdretterpris (se statutter)
·         AR har i samarbeid med  en representant fra familien Delphin ansvaret for tildelingen av Agnes Delphins Oppdretterpris (se statutter)
Laguttak
NM-lag. 
·         AR foretar uttak av deltakere til NM lag, tre stk. og en reserve. Uttaket skjer etter siste Kongsvoldprøve før jakten. Hovedvekt vedr. kriterier legges på prestasjoner på høstprøver og spesielt legges det vekt på resultater fra Kongsvold. 
·         Deltakerne får dekket reise en vei, en overnatting samt festmiddag etter matchen.  
Nordisk Pointermatch
 
·         AR tar ut lag (4 stk. og reserve) og dommer til Nordisk Pointermatch, og har hovedansvaret for organiseringen av matchen. Deltakerne bør tilskrives i god tid før prøvesesongen begynner i August. 
·         Deltakere støttes økonomisk når de reiser ut. (for tiden med kr. 1500,-), når matchen er i Norge gjelder samme kompensasjon som for NM-lag.
·         AR holder kontakt med de øvrige nordiske pointerklubbene og har ansvar for utarbeidelse av regelverk og bedømmelseskriterier på matchen i samarbeid med de øvrige nordiske klubbene .
Andre laguttak.
·         I alle lagkonkurranser der pointere deltar på vegne av NPK, er AR ansvarlig for uttak av lag.
Til slutt
 
Avlsrådet vil takke alle som tar kontakt med oss når det gjelder parringer, valpekjøp og råd. Vi håper på et konstruktivt samarbeid framover, med et felles mål; en enda bedre pointer! Det kan være noen som er glemt i denne oversikten, men det er ikke bevisst – vi har prøvd etter beste evne å få med alle.
Hvis noen skulle være utglemt beklager vi dette og håper å bli orientert om forholdet slik at rettelse kan bli gjort. Vi vil også be dere om å lese statistikk med skepsis, det er mange feilkilder her. Vi gjør det vi kan for å få det korrekt, men feiler vil det alltid bli. Husk dette er en hobby! 
Vi vil også takke prosjektutvalget  ved Kjell Duedahl for den jobben som han  gjør, og Rune Kjøniksen for all tålmodig hjelp.
 
Hilsen avlsrådet ved 
Ulf Thomassen, Kjell Dybvik, Otto Knudsen og Olav Schrøder. 

 

Total
0
Shares